Skip to main content

Missie en Visie

Missie

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorginstelling – werkzaam in geheel Zuid-Limburg – die begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblematiek. Denk hierbij aan autisme- en ADHD-problematiek, systeemproblematiek, multiprobleemgezinnen en opvoedingsvraagstukken. Doordat wij breed inzetbaar zijn op voorgenoemde gebieden, zijn we goed in staat om maatwerk te leveren.

Onze kernwaarden zijn:

Samenwerken

Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Samenwerken vinden we bij Zorggroep Vizie erg belangrijk – zowel met het gezinssysteem, met andere ketenpartners als met andere disciplines binnen onze eigen organisatie.

Ontwikkelingsgericht werken

Vanuit de overtuiging dat de cliënt zoveel als mogelijk de regie over zijn/haar leven moet behouden, steken wij met onze zorg vooral in op de krachten van de cliënt en willen we handvatten geven om te leren omgaan met hun kwetsbaarheden. Een methodische manier van werken, waarin regelmatig wordt geëvalueerd en plannen worden bijgesteld, vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

Flexibel werken

Zorggroep Vizie streeft ernaar zorg te bieden, die afgestemd is op de gezinssituatie, waarbij we denken in oplossingen en streven naar continuïteit in de hulpverlening.

Visie

Zorggroep Vizie streeft ernaar kinderen, jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) te ondersteunen om de regie te vergroten over hun leven, zodat zij zich gesterkt voelen om zonder onze hulp (weer) te kunnen deelnemen aan de maatschappij.