Missie en Visie

 

Onze missie is om persoonlijke en betrokken zorg te bieden, waarbij de cliënt centraal staat. We helpen kinderen en gezinnen de regie over het leven terug te krijgen met behulp van persoonlijke en laagdrempelige zorg. De cliënt wordt benaderd van mens tot mens en heeft te allen tijde inspraak in het eigen hulpverleningsproces. Belangrijke speerpunten hierbij zijn openheid en transparantie, waarborgen van kwaliteit van zorg, ruimte voor professionalisering, en samenwerking tussen hulpverlener en cliënt.