Missie

Zorggroep Vizie is een kleinschalige zorginstelling, die begeleiding biedt aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met opvoed- en opgroeiproblematiek middels ambulante- en groepsbegeleiding, logeerweekenden en onafhankelijke casusregie. Tevens biedt Zorggroep Vizie behandeling aan kinderen en jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) met lichte psychiatrische problematiek. Door deze combinatie van ons zorgaanbod trachten wij een brug te slaan tussen psychiatrische en pedagogische problemen, waar ouders en hun omgeving mee te maken hebben.

Onze kernwaarden zijn:

  • Samenwerken

Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Samenwerken vinden we bij Zorggroep Vizie erg belangrijk – zowel met het gezinssysteem, met andere ketenpartners als met andere disciplines binnen onze eigen organisatie.

  • Ontwikkelingsgericht werken

Vanuit de overtuiging dat de cliënt zoveel als mogelijk de regie over zijn/haar leven moet behouden, steken wij met onze zorg vooral in op de krachten van de cliënt en willen we handvatten geven om te leren omgaan met hun kwetsbaarheden. Een methodische manier van werken, waarin regelmatig wordt geëvalueerd en plannen worden bijgesteld, vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

  • Flexibel werken

Zorggroep Vizie streeft ernaar zorg te bieden, die afgestemd is op de gezinssituatie, waarbij we denken in oplossingen en streven naar continuïteit in de hulpverlening.

 

Visie

Zorggroep Vizie streeft ernaar kinderen, jeugdigen (en hun ouders/opvoeders) te ondersteunen om de regie te vergroten over hun leven, zodat zij zich gesterkt voelen om zonder onze hulp (weer) te kunnen deelnemen aan de maatschappij.