Skip to main content

Welkom bij Zorggroep ViZie

Een andere kijk op zorg!

Onze Vizie

Hier staan wij voor:

Flexibel werken

Zorggroep Vizie streeft ernaar zorg te bieden, die afgestemd is op de gezinssituatie, waarbij we denken in oplossingen en streven naar continuïteit in de hulpverlening.

Ontwikkelingsgericht werken

Vanuit de overtuiging dat de cliënt zoveel als mogelijk de regie over zijn/haar leven moet behouden, steken wij met onze zorg vooral in op de krachten van de cliënt en willen we handvatten geven om te leren omgaan met hun kwetsbaarheden.

Samenwerken

Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Samenwerken vinden we bij Zorggroep Vizie erg belangrijk…

Wachttijden

Op dit moment hebben wij géén wachtlijst!

Wij streven ernaar u via onze website zo goed mogelijk te informeren over eventuele wachttijden.

Ons zorgaanbod

Wij bieden zorg aan kinderen, jeugdige en jong volwassenen en hun ouders/opvoeders waarbij er sprake is van lichtere psychische problematiek.

Behandeling

Wij bieden zowel individuele therapie als ouderbegeleiding.

Groepsbegeleiding

Groepsbegeleiding van maandagmiddag tot en met donderdagmiddag.

Vrijetijds-coach

Ondersteuning bij het aansluiting vinden in reguliere sportclub of vrijetijdsbesteding.

Logeerweekenden

ter bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid van kinderen, jeugdigen en jong volwassenen.

Ambulante begeleiding

Begeleiding thuis of op school, afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden.

Casusregie

Hulp met het terugkrijgen van de regie in het gezin waarbij verschillende hulpverleners betrokken zijn.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u terecht bij uw gemeente, uw huisarts, of u neemt contact met ons op.

Meer contactinfo en locatie

Contact Zorggroep Vizie

Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op tel. nr 045-2055070 of via email: info@zorggroepvizie.nl

Aanmeldingen

Niet tevreden?

Onvrede melden