Skip to main content

Zorgaanbod voor ouders

Iedere ouder wilt dat hun kind zo gelukkig mogelijk is en het beste uit zijn of haar leven haalt.

Maar wij begrijpen dat dit niet altijd zelf lukt. Soms zit u als ouder of uw kind vast in een situatie waar u zelf niet uit lijkt te komen. Met veel plezier en passie verzorgen we diverse vormen van begeleiding voor kinderen en adolescenten die te maken hebben met zulke hulpvragen in de thuissituatie. Wij begrijpen dat ieder kind en gezin anders is, met andere omstandigheden, problemen en talenten.

Daarom zorgen wij voor persoonlijke begeleiding op maat. Samen met u gaan onze begeleiders op zoek naar begeleiding die het beste past bij uw persoonlijke situatie, zodat we zorg en handvaten kunnen bieden die aansluiten bij uw wensen en behoeften. Zo werken we aan een betere toekomst, waarin uw kind en de rest van uw gezin weer regisseur zijn over hun eigen leven.

Begeleiding

Wij bieden verschillende soorten begeleiding aan:

Ambulante begeleiding houdt in dat een vaste begeleider van Zorggroep Vizie bij u thuis komt werken aan de hulpvragen van uw kind en/of uw gezin. Deze vragen gaan bijvoorbeeld over de opvoeding, de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Vanuit deze hulpvragen gaan onze begeleiders op zoek naar de vorm van begeleiding die het beste bij u past.

Individuele begeleiding

Een vaste begeleider stemt de begeleiding geheel af op de behoeftes, kwaliteiten en vaardigheden van uw kind. Ieder kind heeft andere eigenschappen en vindt andere dingen lastig. Bij het maken van een begeleidingsplan wordt hier rekening mee gehouden. Op basis van de talenten die uw kind al heeft, werken we verder om uw kind om te leren gaan met lastige situaties en deze op te lossen.

Zo wordt er onder andere gewerkt aan:

 • Het vergroten van zelfredzaamheid (omgaan met geld, boodschappen doen, persoonlijke verzorging etc.)
 • Het leren omgaan met de beperking. Hiertoe maken wij gebruik van Brain Blocks, dit is een toolbox om met kinderen, jongeren en volwassen mensen met autisme en mensen in hun omgeving te kunnen praten over autisme. Al onze individueel begeleiders zijn gecertificeerd om met Brain Blocks te werken.
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen
 • Het verminderen van faalangst
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Gedragsproblematiek
 • Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven
 • Het bieden van ontspanning of inspanning d.m.v. vrijetijdsinvulling.

Gezinsbegeleiding

Wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft, heeft dit niet alleen invloed op het kind zelf. Ook de rest van het gezin, de school en de sociale omgeving wordt hierdoor beïnvloed. Zo kunnen bijvoorbeeld spanningen ontstaan wanneer u tegen problemen aanloopt bij de ontwikkeling en het gedrag van uw kind. We begrijpen dat dit frustrerend kan zijn. U wilt immers dat uw kind gelukkig is en uw gezinsleven in balans is.
Onze gezinsbegeleiding richten we daarom op het ondersteunen en begeleiden van u als ouder, de omgeving en eventuele broers en zussen. Een vaste begeleider komt bij u thuis om samen met u de begeleiding af te stemmen op uw persoonlijke behoeftes. We leren u de situatie te begrijpen en hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Hiermee wordt toegewerkt naar het uiteindelijke doel: het hele gezin in hun kracht zetten.

Ouderbegeleiding

Wanneer uw kind extra aandacht nodig heeft, kan dit veel van u vragen. En omdat ieder kind anders is, kan het lastig zijn om te ontdekken hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Onze ouderbegeleiding richt zich op vragen en problemen die u tegenkomt en op de ondersteuning bij het oplossen hiervan. Zo bieden we praktische handvaten aan die passen bij uw situatie. Met een vaste begeleider wordt deze begeleiding samen met u afgestemd op de persoonlijke behoeftes en doelen van uw gezin.

Veiligheid in gezinnen

Het kan gebeuren dat betrokkenen zoals de school of het consultatiebureau zorgen uiten rondom uw thuissituatie. Dit doen zij omdat ze vanuit hun beroep werken met een verplichte meldcode en een situatie zien die ervoor kan zorgen dat uw kind niet optimaal kan ontwikkelen. Wanneer deze zorgen ontstaan, wordt mogelijk onze hulp ingeschakeld om de zorgen in kaart te brengen en zo nodig een plan op te stellen om hieraan te werken.

We begrijpen dat de zorgen voor best spannende situaties kunnen zorgen, omdat het voor u onduidelijk kan zijn wat er precies gaat gebeuren. Een zorgelijke situatie ontstaat meestal niet plots, maar juist geleidelijk. Zo kan het voorkomen dat u door meerdere zorgen de grip op de situatie even bent verloren. Wij helpen u graag deze terug te pakken. Hierbij vinden we het belangrijk om aan te geven dat tijdens zo’n proces in Nederland volgens zeer zorgvuldige stappen wordt gehandeld. Uithuisplaatsing van uw kind is dan ook een zeldzaam scenario dat we te allen tijde proberen te voorkomen.

Het uitgangspunt van ons werk is juist om de aanwezige zorgen en de te ondernemen stappen met u en/of uw kind te bespreken. Hierbij zijn wederzijds respect en openheid van groot belang, zodat we alle stappen samen met u kunnen doorlopen.

Wanneer er binnen uw gezin meerdere problemen spelen die moeilijk te doorbreken zijn, zijn vaak meerdere professionele hulpverleners en instanties bij uw gezin betrokken (geweest). Wij begrijpen dat dit ervoor zorgt dat u door de bomen het bos niet meer kunt zien. Alle instanties maken zich namelijk zorgen over de ontwikkeling van uw kind(eren) en willen dat u hieraan werkt. Maar deze doelen zijn vaak lastig uit te voeren binnen de situatie waarin u zich bevindt.

Daarom bieden wij onafhankelijke regie aan. Een regisseur maakt samen met u een overzicht van alle problemen en hulpvragen die spelen. Daaropvolgend wordt een plan gemaakt met u en alle betrokkenen, waarin staat wat iedereen gaat doen om uw problemen te verminderen. Hierbij staan de belangen, ontwikkeling en veiligheid van uw kind(eren) centraal.

Tijdens onze groepsbegeleiding wordt gewerkt aan een begeleidingsplan, met daarin de individuele doelstellingen van uw kind. Aan de hand van leerzame en leuke activiteiten wordt gewerkt aan deze doelen, waarbij het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal staat.

Doelen waaraan gewerkt wordt zijn:

 • Leren samenwerken met andere kinderen;
 • Leren conflicten op te lossen;
 • Leren emoties te herkennen, te bespreken en te uiten;
 • Sociale contacten aangaan en deze ook leren onderhouden;
 • Leren om assertief te zijn en eigen grenzen te herkennen en aan te geven.

De groepsbegeleiding van Zorggroep Vizie onderscheidt zich van andere organisaties door kleinschalige groepen waarin uw kind met gelijkgestemde kinderen geplaatst wordt. Samen met leeftijdsgenoten werkt uw kind op een spelenderwijze en sociale manier aan de ontwikkeling, en hoe dit ook thuis en op school toegepast kan worden.

Op woensdag en zaterdag vindt reguliere groepsbegeleiding plaats. Op maandag en dinsdag bieden we nóg kleinschaligere begeleiding voor kinderen met een intensievere hulpvraag.

Neem contact op