Vizie


 

Wij bieden een goed pedagogisch klimaat, waarbij sociale veiligheid centraal staat. Binnen zorggroep Vizie wordt gewerkt met een positieve benadering, zoals het bekrachtigen van gewenst gedrag. Daarnaast wordt bij Zorggroep Vizie de ruimte gegeven om mede vorm te geven aan regels, afspraken en de inhoud van programma’s. Bovendien streven wij voortdurend naar vooruitgang en vernieuwing.

 

Doelstellingen

  • Wij leveren een bijdrage aan de mogelijkheden om kinderen zelfstandig in de maatschappij te laten functioneren.
  • Wij leren uw kind nieuwe vaardigheden te ontwikkelen in een veilige sociale omgeving.
  • Door middel van een positieve benadering bevorderen wij het vergroten van het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid uw kind.
  • In overleg met ouder(s)/verzorger(s) stellen wij voor ieder kind een individueel zorgplan en een plan van aanpak op, zodat op bewuste wijze aan doelen wordt gewerkt.
  • Wij helpen uw kind te leren omgaan met zijn/haar beperking en in het benadrukken van de eigen kwaliteiten.