Sociaal emotionele ontwikkeling


 

Leuk-vinden, Lief-vinden

Heeft uw kind moeite om te laten merken dat hij/zij iemand aardig vindt of van iemand houdt? Kan uw kind moeilijk aanvoelen wanneer anderen behoefte hebben aan affectie? Leuk vinden – Lief vinden is een cognitieve gedragstherapie die wij aanbieden voor kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

 

Een doos vol gevoelens

Met ‘Een doos vol gevoelens’ willen we kinderen helpen dichter te komen bij wat in hen omgaat. We willen kinderen helpen gevoelens beter te (h)erkennen, benoemen en differentiëren bij zichzelf en bij anderen. Dit draagt bij tot hun sociale vaardigheden.