Gezinsbegeleiding


 

Triple P – Positive Parenting Program

Triple P is een strategie waarbij het gezin centraal staat. Triple P heeft als doel het vergroten van de onafhankelijkheid en het geloof in eigen kunnen van ouders bij het omgaan met het gedrag van hun kinderen. Ouders leren vaardigheden aan om de ontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.