Wat is Rots & Water?

– Veiligheid is een basisvoorwaarde voor verdere groei in het leven. Een kind, een mens dat zich veilig voelt zal contact zoeken met een ander om samen te spelen en samen te zijn en proberen om het mooiste wat hij/zij in zich heeft te laten zien –

Het uitgangspunt van het Rots & Water programma is om elk kind in zijn/haar kracht te zetten, en die sociale vaardigheden aan te leren die het kind nodig heeft om zich binnen zijn omgeving veilig te voelen om zo als mens te kunnen groeien.

Rots & Water is een psychofysieke training voor jongens en meisjes in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg. Het is een puur Nederlands programma dat momenteel wereldwijd wordt ingezet in de begeleiding van kinderen. Actie (spel en simpele verdedigingsvormen) wordt afgewisseld met momenten van zelfreflectie en kringgesprekken.

Het Rots & Water programma is een weerbaarheid programma en een uiterst effectief anti-pestprogramma. Dit programma onderscheidt zich van andere trajecten, in het feit dat het meervoudige doelstellingen en bovendien een breder pedagogisch perspectief heeft. Het ontwikkelen van weerbaarheid, assertiviteit en positieve sociale vaardigheden staat centraal binnen dit programma. Weerbaarheid en solidariteit (rots en water) worden in balans gepresenteerd en getraind.

Rots staat voor: zelfvertrouwen, doelgericht, denken aan jezelf, zelfbeheersing, weten wat je wilt, staan voor je mening en durven en doen. 
Water staat voor: aardig zijn, hulpvaardig, denken aan een ander, contact maken, creatief zijn, flexibel en luisteren.

 

Thema’s binnen het Rots & Water programma

Het programma richt zich op bewustwording van eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere mensen samen te leren spelen, werken en leven in een multiculturele samenleving. Onderzoek uitgevoerd door het Trimbos instituut i.s.m. Rutgers Stichting toont aan dat Rots & Water zorgt voor meer zelfvertrouwen, meer zelfbeheersing en minder seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Belangrijk is dat mensen moeten leren zich onafhankelijk op te stellen (rots) en eigen keuzes te maken, maar ook leren hoe met anderen samen te werken, spelen en leven (water).

Rots & Water bestaat uit een basisprogramma met als doel het verbeteren van:

  • Zelfbeheersing
  • Zelfreflectie
  • Zelfvertrouwen
  • Communicatieve en sociale vaardigheden.

Andere belangrijke thema’s zijn:

  • Preventie van geweld en seksueel geweld
  • Het leren maken van eigen keuzes
  • Het leren gaan van een eigen weg