Skip to main content

Verwijsindex

 

Zorggroep Vizie is verplicht deel te nemen aan de Verwijsindex. De Verwijsindex valt binnen de Jeugdwet en is daarom wettelijk bepaald door de overheid.

 

Wat is de Verwijsindex?

De Verwijsindex is een ICT-systeem waarin hulpverleners en andere professionals¬†zorgsignalen over jeugdigen (van 0 tot 23 jaar)¬†kunnen registreren.¬†Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Het doel van de Verwijsindex is om duidelijk te maken welke andere hulpverlener zich mogelijk¬†ook actief met deze¬†situatie bezig houdt. Het zorgt ervoor dat hulpverleners elkaar snel weten te vinden en zo effici√ęnt mogelijk hulp kunnen bieden.

 

Hoe werkt de Verwijsindex?

Een hulpverlener zet alleen algemene informatie over de jeugdige in de verwijsindex (zoals BSN) en zijn eigen contactgegevens (naam en telefoonnummer). Zodra een andere hulpverlener dat ook doet, krijgen beiden een e-mail. Vanaf dat moment kunnen de betrokkenen contact met elkaar zoeken om te overleggen hoe zij de jeugdige het beste kunnen helpen. In de Verwijsindex staat niet waarom een hulpverlener contact met de jeugdige heeft. Inhoudelijke informatie, zoals de hulpvraag of het probleem, is dus niet zichtbaar in het systeem.

Meer informatie over de Verwijsindex vindt u hier.