Skip to main content

Kwaliteitseisen

 

Zorggroep Vizie hanteert onder andere de volgende kwaliteitseisen:

  • Alle medewerkers zijn in het bezit van een recente verklaring omtrent gedrag (VOG NP);
  • Onze HBO en WO geschoolde jeugdzorgwerkers zijn aangesloten bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd;
  • Klachtenprocedure;
  • Privacyreglement aanwezig;
  • Werkzaam volgens een kwaliteitsmanagementsysteem (HKZ);
  • Alle medewerkers zijn in het bezit van een certificaat EHBO voor kinderen.