Groepsbegeleiding

 

Zorggroep Vizie biedt naast individuele begeleiding ook groepsbegeleiding. Tijdens groepsactiviteiten staat het ontwikkelen van sociale vaardigheden van uw kind centraal. Zorggroep Vizie onderscheidt zich van andere organisaties door de kleinschaligheid van de groepsbegeleiding (één vaste begeleider voor vier kinderen) en doordat uw kind in een groep geplaatst wordt met gelijkgestemde kinderen. Tijdens groepsbegeleidingen wordt gewerkt met een begeleidingsplan, met daarin de individuele doelen van uw kind.

Tijdens de groepsbegeleiding kan onder andere gewerkt worden aan:

  • Leren samenwerken met andere kinderen;
  • Leren conflicten op te lossen;
  • Leren emoties te herkennen, te bespreken en te uiten;
  • Sociale contacten aangaan en deze ook leren onderhouden;
  • Leren om assertief te zijn en eigen grenzen te herkennen en aan te geven.

De reguliere groepsbegeleiding vindt plaats op de woensdagmiddag en zaterdag. Op de maandag en dinsdag bieden we groepsbegeleiding aan die nóg kleinschaliger is. Dit is met name geschikt voor kinderen met een intensievere hulpvraag die (nog) niet goed binnen een grotere groep kunnen functioneren. Er wordt veel aandacht besteed aan individuele hulpvragen met oog voor het functioneren binnen een sociale setting.