Ouderbegeleiding

 

Het opvoeden van een kind is niet altijd even gemakkelijk. Wanneer uw kind extra aandacht behoeft, bijvoorbeeld vanwege een autismespectrumstoornis, kan dit meer van u als ouder vergen. Ouders zijn dan vaak op zoek naar praktische handvaten hoe met hun kinderen om te gaan. De ouderbegeleiding is er op gericht u te ondersteunen bij opvoedkundige vraagstukken. Hierbij staat het perspectief van de ouder centraal. Er komt een vaste begeleider bij u thuis om de begeleiding af te stemmen op uw persoonlijke behoeftes en doelen.