Onafhankelijke Regie

Wij bieden onafhankelijke regie aan op het moment dat er meerdere problemen binnen uw gezin spelen die moeilijk te doorbreken zijn. In dit soort gevallen zijn er vaak al meerdere professionele hulpverleners en instanties bij uw gezin betrokken (geweest) die zich zorgen maken over de ontwikkeling van uw kinderen. Deze zorgen zijn zo serieus dat er iets moet gebeuren. Dat maakt het vaak nog moeilijker om overzicht te houden en aan deze zorgen te werken. Al deze instanties verwachten veel van u en de verschillende doelen zijn niet altijd goed uit te voeren binnen de moeilijkheden die u ervaart.

De regisseur maakt samen met u een overzicht van alle problemen die er spelen en luistert daarin goed naar uw hulpvragen. Daaropvolgend maakt de regisseur een plan met u en alle betrokkenen (uit uw eigen netwerk en professionele begeleiders/instanties) wat iedereen gaat doen om samen met u de problemen te verminderen. De regisseur bewaakt daarbij samen met u dat de belangen van uw kind(eren) binnen dit plan centraal staan en hun ontwikkeling en veiligheid voldoende gewaarborgd is. De regisseur voert de begeleiding niet uit, maar zorgt ervoor dat er weer overzicht komt en iedereen doet wat er met u is afgesproken.

Het uiteindelijke doel is dat iedereen zo goed met elkaar samenwerkt dat de zorgen verminderen en u uiteindelijk weer zelfstandig de regie kan voeren op uw eigen leven.