Kunsteducatie

Iedereen heeft sterke kanten en talenten. Kunst kan een middel zijn om deze talenten te ontplooien. Kinderen en adolescenten met psychische problematiek vinden het vaak moeilijk om zich verbaal te uiten, maar zij beschikken doorgaans over een goede detailwaarneming. Non-verbale expressie, zo eigen aan het creatieve proces, kan voor hen een begin zijn om ervaringen, ideeën en emoties weer te geven.

Door middel van creatieve opdrachten wordt de kans gecreëerd om zich te uiten op een manier die kinderen en adolescenten prettig vinden. Het zelf ervaren keuzes te maken in materiaal en tijd, geeft hen de controle over hun eigen leerproces. Tijdens de kunsteducatie wordt een individueel kunstportfolio gemaakt waarbij de eigen ontwikkeling in kaart wordt gebracht.