Logeerweekenden


 

Naast individuele en groepsbegeleiding biedt Zorggroep Vizie ook gespecialiseerde logeeropvang (kortdurend verblijf) aan, waarbij een kleine groep kinderen en/of adolescenten onder begeleiding een weekendje er tussenuit gaat. Wij voldoen aan de eisen die hiervoor door de overheid worden gesteld. Tijdens een kortdurend verblijf wordt er veel aandacht besteed aan het bevorderen van de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van jongeren. Tevens staat het ontwikkelen van sociale vaardigheden centraal. Ook wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het opbouwen en onderhouden van sociale contacten met leeftijdsgenoten en het leren omgaan met en het uiten van emoties. Ervaring laat zien dat een kortdurend verblijf erg leerzaam, leuk en ontspannend is. Ook wordt een kortdurend verblijf als positief ervaren, omdat Zorggroep Vizie ouders tijdelijk ontlast en de zorg even voor een paar dagen overneemt.