Individuele begeleiding


 

Wij bieden uw kind zorg op maat in de vorm van individuele begeleiding. Dit betekent dat er een vaste hulpverlener bij u thuis komt om de begeleiding af te stemmen op de persoonlijke behoeftes en doelen van uw kind. Individuele begeleiding kan gegeven worden wanneer er specifieke hulpvragen zijn voor uw kind, bijvoorbeeld in de thuissituatie. Er zal dan in overleg met u en eventueel uw kind een zorgplan worden opgesteld waarin de volgende onderdelen staan beschreven:een korte situatieschets, een hulpvraag en de doelstellingen waaraan gewerkt wordt.

Onderwerpen die in de meeste gevallen tijdens individuele begeleiding centraal staan en waar spelenderwijs aan gewerkt wordt zijn:

 • Vergroten van zelfredzaamheid (omgaan met geld, boodschappen doen, persoonlijke verzorging etc.)
 • Het leren omgaan met de beperking.
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen en de ik-sterkte en het creëren van een positief zelfbeeld.
 • Het ontwikkelen en vergroten van sociale vaardigheden d.m.v. methodieken uit het Rots & Water programma.
 • Het aanbrengen van structuur in het dagelijks leven (het gebruik van pictogrammen en geschreven teksten).
 • Conflicten binnen een gezin (tussen ouders en kind) bespreekbaar maken en oplossen (leren omgaan met boosheid en verminderen van gedragsproblemen).
 • Het bieden van ontspanning of inspanning d.m.v. vrijetijdsinvulling.

 

Groepsbegeleiding

Zorggroep Vizie biedt naast individuele begeleiding ook groepsbegeleiding. Tijdens groepsactiviteiten staat het ontwikkelen van sociale vaardigheden van uw kind centraal. Zorggroep Vizie onderscheidt zich van andere organisaties door de kleinschaligheid van de groepsbegeleiding (een vaste begeleider voor vier kinderen) en doordat uw kind in een groep geplaatst wordt met kinderen met dezelfde beperking. Ervaring laat zien dat dit effectief werkt voor de kinderen en hierover krijgen wij dan ook positieve reacties. Tijdens groepsbegeleidingen wordt gewerkt met een zorgplan, met daarin de individuele doelen van uw kind.

Onderwerpen die centraal staan tijdens groepsbegeleiding zijn:

 • Leren samenwerken met andere kinderen
 • Leren conflicten op te lossen
 • Leren emoties te herkennen, te bespreken en te uiten
 • Sociale contacten aangaan en deze ook leren onderhouden
 • Leren om assertief te zijn en eigen grenzen te herkennen en aan te geven

 

Sportbegeleiding

Onderzoek toont aan dat sporten een positief effect heeft op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten met psychische problematiek. Het kan repetitief gedrag verminderen, het kan leiden tot betere slaapgewoontes en het kan emotionele stabiliteit vergroten. Doordat uw kind beweegt, wordt het ‘geluksstofje’ endorfine aangemaakt. 
Teamsporten kunnen door het fysiek contact met anderen en de complexe regels vaak onduidelijk zijn. Om die reden bieden wij met name individuele sportactiviteiten aan waarbij het gaat om de individuele prestatie. Het vergroten van het zelfvertrouwen van uw kind staat voorop.

De ervaring leert dat mensen vier grote drempels kunnen ervaren m.b.t. sport:

 • Motorische achterstand
 • Verminderde motivatie door negatieve ervaringen
 • Moeite met het onthouden van instructies en/of het interpreteren van instructies
 • Moeite om de stress die sporten met zich meebrengt te relativeren.

Maar als bovenstaande drempels verminderd worden – en dat is het doel van Zorggroep Vizie – dan is sporten vooral leuk en toegankelijk. Voordelen die sport kan bieden, zijn: het verbeteren van de motorische en sensomotorische ontwikkeling, het voorkomen of verminderen van overgewicht, het vergroten van sociale en communicatieve vaardigheden, het overdragen van normen en waarden, het voorkomen van agressie, een reductie van stereotype gedragingen op motorisch vlak, het vergroten van de weerbaarheid en het verbeteren van leerprestaties en het zelfbeeld. Tijdens het intakegesprek zullen de mogelijkheden worden besproken aan de hand van behoeften, hobby’s en interesses.